Avtošola LMM TILIA Šola vožnje

Prijazna šola vožnje

Novice

ZAPOSLITEV

ZAPOSLIMO   UČITELJA VOŽNJE A in B  KATEGORIJE

CPP PRIPRAVA NA TESTE

CPP- nove testne pole  – elektronske

 

Na spletnem naslovu je na voljo elektronska priprava http://teorija-priprava.gov.si/moodle/login/ na teoretični del vozniškega izpita. Gre za spletno aplikacijo, ki je prvenstveno namenjena tistim, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita in bi želeli preveriti svoje znanje. Poteka v obliki reševanja testov za posamezno kategorijo in pokriva celotno področje programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Aplikacija uporablja enako banko testnih nalog in deluje na enak način kot tista, ki se bo uporabljala za elektronsko preverjanje znanja na teoretičnem delu vozniškega izpita, le da je v posameznem testu manjše število testnih nalog. Zaradi tega je tudi čas, ki je na voljo za reševanja testa, krajši, kot bo na samem izpitu.Testne naloge se vsebinsko in jezikovno še popravljajo oz. izboljšujejo, prav tako so predvideni tudi še manjši posegi v aplikacijo in lahko zato pride do motenj pri njenem delovanju.

Prijava za teoretični in praktični del izpita se opravlja na Upravni enoti Ljubljana, Tobačna ulica 5.

 

 VARNA VOŽNJA

 

Po 39. členu ZVCP, je voznik začetnik dolžan opraviti dodatno usposabljanje voznikov začetnikov

( varna vožnja ) po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja in najkasneje v roku dveh let.

 Naša šola vožnje ( avtošola ) izvaja vpis v dodatni program usposabljanja voznikov (varna vožnja ).

IZBRIS KAZENSKIH TOČK

Vsi imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja, ki dosežejo najmanj štiri(4) in ne več kot 17 kazenskih točk, se lahko udeležijo Programa izobraževanja in usposabljanja varne vožnje za izbris kazenskih točk.

 Za prijavo na varno vožnjo in dodatne informacije pokličite 01/ 429 20 29, mob. 031 352-269 ali elektronski naslov

info@lmmtilia.si

KONDICIJSKE VOŽNJE – osvežitvene vožnje

Kondicijske ali obnovitvene vožnje, so namenjene voznikom, ki imajo že veljavno vozniško dovoljenje, pa bi želeli obnoviti svoje znanje  z učiteljem vožnje.

 Ponujamo praktično in teoretično obnavljanje znanja A ali B kategorije.

 prenosnalepkaZv2c_Page_2_b

 ŠOLA VOŽNJE LMM TILIA   ŠOLA VOŽNJE LMM TILIA   ŠOLA VOŽNJE LMM TILIA   ŠOLA VOŽNJE LMM TILIA

Tečaj CPP

PONEDELJEK

18.9.2017

ob 17.00

 Tečaj za A  kategorijo (dodatni del)  izvajamo po dogovoru.

 Prijava na tečaj: KONTAKT