Avtošola LMM TILIA Šola vožnje

Prijazna šola vožnje

A kategorija in vozniški izpit za motor

IZPIT ZA MOTOR                                              

 A kategorijaCPP tečajv 2 dneh

Vozniški izpit za motorno kolo – kategorija A, A1 ali A2.

 

Zakonodaja predpisuje starostne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko opravljate vozniški izpit za motorno kolo.

 

 • kategorija A1- 16 let, do 125 ccm in do 11 KW.
 • kategorija A2 -18 let do 35 KW.
 • kategorija A – 24 let ali minimalno 20 let, če imate najmanj dve leti kategorijo A2.

 

Z usposabljanjem lahko pričnete 6 mesecev pred predpisano starostjo.

Vpišite se torej v šolo vožnje (avtošolo) in opravite tečaj CPP. Na medicini dela, prometa in športa opravite tudi zdravstveni pregled za kategorijo A. Opravite izpit iz PP (prve pomoči). Nato se prijavite na teoretični del vozniškega izpita (za reševanje republiških testov cpp kategorija A).  Po uspešno rešenih (republiških) testih cestno prometnih predpisov pričnete s praktično vožnjo.

 

Prijava na teoretični in praktični del vozniškega izpita ter potrditev priglasnic za vozniške izpite se lahko opravi na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

 

Na Upravni enoti Ljubljana lahko to storite na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5.

 

Uradne ure:

 

ponedeljek       od 8.00 do 18.00 ure

torek                    od 8.00 do 18.00 ure

sreda                    od 8.00 do 19.00 ure

četrtek               od 8.00 do 18.00 ure

petek                   od 8.00 do 14.00 ure

 

 

 

 

Dokumenti, ki jih je morate pri priglasitvi na teoretični del vozniškega izpita za kategorijo A,A1 ali A2 imeti s seboj:

 

 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o uspešno opravljeni prvi pomoči (ni potrebno, če ste že opravili izpit B kategorije),
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

 

Ob prijavi na praktični del vozniškega izpita za kategorijo A,A1 ali A2 morate izpolnjevati sledeče pogoje:

 

 • opravljen teoretični del izpita,
 • opravljen program praktičnega usposabljanja,
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo ter
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA VOZNIŠKI IZPIT

Ordinacije v neposredni  bližini:

 

HOLMED d.o.o

Cesta v Mestni log 55 ( Murgle center )

Tel: 01/ 283 21 75, GSM: 041/ 743- 190

 

 

ZD Ljubljana – VIČ

Šestova 10, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 2004-500

ŠOLA VOŽNJE AVTOŠOLA ŠOLA VOŽNJE AVTOŠOLA

 

 

.

TEČAJ CPP

10.5.2021 ob 17.00 – zasedeno

31.5.2021 ob 17.00

 Več info: KONTAKT